Nem indsats giver velfungerende cykelparkering
Cykelparkering er i dag en rodet affære, hvor der bruges store ressourcer på at fjerne efterladte cykler.

Trafikforskere er enige om, at det eneste effektive middel mod efterladte cykler er en lovændring, med mulighed for at gøre en mere målrettet indsats. Herved kan vi opnå en cykelparkeringssituation svarende til den nederste linie i skemaet herunder.Det kræver 2 ting:
Punkt 1. en lovændring for effektivt at kunne fjerne efterladte cykler.
Punkt 2. at der er nok cykelparkeringspladser.

Vi foreslår, at løse cykelkaos ved at sikre at de allerede eksisterende cykelparkeringspladser er tilgængelige, og ikke fyldt med efterladte cykler.

Løses dette kommer alle fremtidige cykelparkeringspladser også til at fungere efter hensigten, så derfor vil vi starte med punkt 1. Mere af punkt 2 er en kortsigtet løsning uden punkt 1.